Flerdimentionelt måleinstrument til volumenmåling af Pakker og Gods